Kostihoj lekársky

Včera v 14:46 | Penellope

Kostihoj lekársky

Symphytum officinale L. (čeľaď borákovité - Boraginaceae)

17.05.2016 Košice
 

Plazmolýza, plazmoptýza

Pátek v 23:47 | Penellope
Téma: plazmolýza, plazmoptýza (deplazmolyźa)

Princíp: Plazmolýza je dej, ktorý nastáva po vložení bunky do hypertonického prostredia. Voda prúdi cez cytoplazmatickú membránu smerom k vyššej koncentrácií (von z bunky), tým sa prostredie zmršťuje(napr. zasadenie rastliny do pôdy s vysokým obsahom soli). Plazmoptýza (deplazmolýza) je dej, ktorý nastáva po vložení bunky do hypotonického prostredia. Voda prúdi smerom k vyššej koncetrácií, v tomto prípade do bunky.

Úloha: Pozorujte plazmolýzu a deplazmolýzu v bunkách cibule kuchynskej (Allium cepa)

Postup: Pripravili sme si mikroskop a nastavili sme si vhodné osvetlenie. Na podložné sklíčko sme si pomocou preparačnej ihly naniesli zdužinatený list cibule, zakvapli sme ho kvapkou destilovanej vody, prikryli krycím sklíčkom a pozorovali sme dočasný preparát pod mikroskopom. Preparát sme si vybrali spod objektívu, filtračným papierom sme odsali destilovanú vodu a pridali sme k pokožke cibule roztok chloridu sodného (NaCl). Prebiehala plazmolýza. Preparát sme opäť vybrali spod objektívu mikroskopu a následne sme pridali kvapku destilovanej vody k pokožke cibule, zmenila sa koncentrácia prostredia v okolí bunky pričom sa pri plazmolýze odchlipený protoplast z bunkovej steny naspäť spojil s bunkovou stenou. Nastala plazmoptýza (deplazmolýza).

Škroby

Středa v 17:47 | Penellope

Zemiakový škrob (Solani amylum)

Tvoria ho guľaté, oválne, lastúrovité zrná s excentrickým vrstvením

 Kam dál