Stómy

11. února 2017 v 20:53 | Penellope
Téma: Krycie pletivá - stómy

Princíp: Prieduchy (stómy) sa skladajú z dvoch zatváravých buniek obličkovitého tvaru, medzi ktorými je dýchacia štrbina. Obsahujú chloroplasty. Susediace bunky prieduchov sa nazývajú sprievodné bunky. Otváranie a zatváranie dýchacej štrbiny závisí od obsahu vody v rastline. Umožňujú výmenu plynov a výdaj nadbytočnej vody vo forme vodnej pary. Vyskytujú sa u dvojklíčnolistových rastlín na spodnej strane listu, u jednoklíčnolistových a ihličnatých rastlín sú na vrchnej a spodnej strane listu. U vodných rastlínv sú na vrchnej strane listu. U vlhkomilných rastlín prieduchy vystupujú nad úroveň pokožky a u suchomilných rastlín sú prieduchy uložené pod úroveň pokožky.
 

Sklerenchymatické pletivo

3. února 2017 v 11:38 | Penellope
Téma: Rastlinné pletivá - sklerenchymatické pletivo

Princíp: Sklerenchým je pletivo, ktoré je zložené z buniek s hrubými bunkovými stenami. V bunkových stenách sú kanalikovité stenšeniny (nezhrubnuté miesta), bunkový obsah je odumretý. Bunky, ktoré tvoria toto pletivo sa volajú sklereidy - vyskytujú sa v skupinách (v hruške) alebo samostatne (v liste čajovníka). Neobsahuje interceluláry. Má ochrannú funkciu (ochraňuje cievne zväzky) a zabezpečuje rastline pevnosť v ťahu a ohybnosť.

Kolenchymatické pletivo

2. února 2017 v 23:05 | Penellope
Téma: Rastlinné pletivá - Kolenchymatické pletivo

Princíp: Kolenchým je pletivo, ktoré má zhrubnuté bunkové steny (zhrubnutie nemusí byť po celom obvode). Zhrubnutie môže byť v rohoch - rohový kolenchým alebo má zhrubnuté bunkové steny rovnobežne s povrchom orgánu - doskový kolenchým. Kolenchým je málo pružný, ale je dosť ohybný. Má spevňovaciu funkciu a nachádza sa v stonkách a stopkách. Bráni pretrhnutiu orgánu a je to mechanické pletivo.
 


Parenchymatické pletivo

2. února 2017 v 22:53 | Penellope
Téma: Rastlinné pletivá - parenchymatické pletivo

Princíp: Parenchým je pletivo, ktorý je tvorený bunkami s tenkými bunkovými stenami. Bunky majú rôzny tvar a medzi nimi sa nachádzajú medzibunkové priestory (interceluláry) -> môžu byť vyplnené vzduchom alebo odpadovými látkami.
Typy parenchymatického pletiva:

Kam dál